Download Als ik er niet meer ben (Dutch Edition) by Manu Keirse PDF

By Manu Keirse

Manu Keirse over de laatste fase van het leven Je leeft maar één keer, maar hetzelfde kan gezegd worden van sterven. Een goede aanpak van de laatste fase van je leven kan je toelaten op een mooie manier afscheid te nemen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op het levenseinde, maar ook voor mensen die anderen hierin willen bijstaan. Het geeft antwoord op vragen als: Hoe stel je een goed zorgplan 'voor later' op? Waar heb je als patiënt recht op? Wat houdt een wilsverklaring concreet in en wat is het verschil met een euthanasieverklaring?  En hoe kun je op een mooie manier afscheid nemen van je dierbaren? 'Stel je even voor dat je in een ziekenhuis bent opgenomen en niet meer kunt praten. Wie zal dat dan uit jouw naam doen? En hoe weet je zeker dat die persoon met jouw stem  spreekt en jouw wil vertolkt? Dit boek wil je helpen om hier tijdig over na te denken. Het kan je helpen om je leven zo kwaliteitsvol mogelijk te leven, zelfs als je ernstige problemen met je gezondheid ervaart. Het nodigt uit om tijdig na te denken over later. Later begint namelijk vandaag. Het boek laat zien hoe je je eigen leven ten volle kunt leven, maar ook hoe je mensen die je dierbaar zijn hierin kunt helpen en ondersteunen.'

Show description

Read Online or Download Als ik er niet meer ben (Dutch Edition) PDF

Similar personal health books

Stress Management

Tension is an unavoidable a part of our daily lives—and a few of it may be reliable. yet loads of rigidity is dangerous, and so much people don’t understand how to deal with it. Ignoring or mishandling bad pressure has all kinds of adverse effects. That’s why pressure administration: A wellbeing technique is this kind of worthy source.

Your Hands Can Heal You: Pranic Healing Energy Remedies to Boost Vitality and Speed Recovery from Common Health Problems

What if the most powerful instruments you want to repair your well-being isn't surgical procedure or drugs, yet your individual fingers? quite, your palms can heal you -- with the "energy drugs" of Pranic therapeutic. a robust approach that's swiftly expanding in attractiveness, Pranic therapeutic works together with your personal typical, important power -- that's also referred to as prana -- to speed up your body's innate self-healing skill.

A Mile For Every Year: Journal Year 1

Embracing reviews and data from the previous and current mixed with destiny pursuits and a fondness for lifelong strong wellbeing and fitness Candice created her personal own Mile for each 12 months to rejoice fit getting older. After a decade on her personal profitable trip she created the A Mile for each 12 months magazine sequence to help others of any age, intercourse, historical past, or pursuits locate their ardour for healthiness.

Das übertherapierte Geschlecht: Ein kritischer Leitfaden für die Frauenmedizin (German Edition)

Dieses Buch macht immun gegen die falschen Verheißungen der Gesundheitsindustrie. Frauen sind gesundheits- und körperbewusst, sie wollen sich wohl fühlen und intestine aussehen. Das macht sie attraktiv - vor allem als Kundinnen für Ärzte, Therapeuten und Pharmaindustrie. Aber nicht gesünder. „Das übertherapierte Geschlecht“ zeigt wie Frauen durch irreführende Informationen, selbst von angesehenen Institutionen, verunsichert und zur Kasse gebeten werden.

Additional info for Als ik er niet meer ben (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.27 of 5 – based on 20 votes